Prof. Dr. Muzaffer Çekingüç HUP Kongresi
Prof. Dr. Muzaffer Çetingüç Kongre Onursal Başkanı

Kitapları:
1. Uçuş Doktoru ve Uçuş Emniyeti (1994)
2. Havacılık Tıbbı El Kitabı (Editör) (1995)
3. İnsan Performansı ve Limitleri (2001)
4. Uçuş Ekipleri Yorgunluğu (2007)
5. Havacılık ve Uzay Psikolojisi (2016)

İstanbul Üniv. Tıp Fakültesini 1973 yılında bitirdi. 1975 yılında uçuş doktoru, 1980 yılında psikiyatri uzmanı oldu. ABD’de 1987 yılında Hava Fizyolojisi, 1991 yılında Hava Tababeti Tekâmül kursları gördü. 1992-1998 yıllarında Eskişehir Hava Hastanesi Fizyolojik Eğitim Merkezinde başkanlık, GATA Hava ve Uzay Hekimliği Merkezinde amirlik yaptı. 1998 yılında Hava Kuvvetlerinden albay rütbesiyle emekli oldu. 2011-2014 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Tıbbı Araştırma Merkezi Müdürlüğünde bulundu.
2000 yılından bugüne Havacılık Tıbbı Derneği’nin başkanı, Havacılık Tıbbı Bülteni’nin editörüdür. Kongre bildirileri ve makaleleri olarak yüzden fazla yayını bulunmaktadır. İnternet ortamında Airkule sitesinde 13 yıldır havacılık tıbbıyla ilgili köşe yazıları yazmaktadır.
2008 yılında Sağlık Bakanlığı Hava Ambulans Sistemi sağlık ekiplerinin ve 2015 yılında THY Aile Destek Timlerinin eğitimlerini yönetti. 2017 yılından itibaren Üsküdar Üniversitesinde Havacılık Psikolojisi Sertifika Kurslarının direktörlüğünü yapmaktadır.
Halen Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. Psikoloji Bölümü öğretim üyeliği yapmakta, ayrıca kısmi zamanlı olarak Acıbadem Eskişehir Hastanesinde psikiyatri uzmanı olarak çalışmaktadır.
Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Muzaffer Çekingüç HUP Kongresi
Prof. Dr. Muzaffer Çetingüç Kongre Onursal Başkanı

Kitapları:
1. Uçuş Doktoru ve Uçuş Emniyeti (1994)
2. Havacılık Tıbbı El Kitabı (Editör) (1995)
3. İnsan Performansı ve Limitleri (2001)
4. Uçuş Ekipleri Yorgunluğu (2007)
5. Havacılık ve Uzay Psikolojisi (2016)

İstanbul Üniv. Tıp Fakültesini 1973 yılında bitirdi. 1975 yılında uçuş doktoru, 1980 yılında psikiyatri uzmanı oldu. ABD’de 1987 yılında Hava Fizyolojisi, 1991 yılında Hava Tababeti Tekâmül kursları gördü. 1992-1998 yıllarında Eskişehir Hava Hastanesi Fizyolojik Eğitim Merkezinde başkanlık, GATA Hava ve Uzay Hekimliği Merkezinde amirlik yaptı. 1998 yılında Hava Kuvvetlerinden albay rütbesiyle emekli oldu. 2011-2014 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Tıbbı Araştırma Merkezi Müdürlüğünde bulundu.
2000 yılından bugüne Havacılık Tıbbı Derneği’nin başkanı, Havacılık Tıbbı Bülteni’nin editörüdür. Kongre bildirileri ve makaleleri olarak yüzden fazla yayını bulunmaktadır. İnternet ortamında Airkule sitesinde 13 yıldır havacılık tıbbıyla ilgili köşe yazıları yazmaktadır.
2008 yılında Sağlık Bakanlığı Hava Ambulans Sistemi sağlık ekiplerinin ve 2015 yılında THY Aile Destek Timlerinin eğitimlerini yönetti. 2017 yılından itibaren Üsküdar Üniversitesinde Havacılık Psikolojisi Sertifika Kurslarının direktörlüğünü yapmaktadır.
Halen Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. Psikoloji Bölümü öğretim üyeliği yapmakta, ayrıca kısmi zamanlı olarak Acıbadem Eskişehir Hastanesinde psikiyatri uzmanı olarak çalışmaktadır.
Evli ve 2 çocuk babasıdır.

closepopup
Prof. Dr. Hakkı Aktaş HUP Kongresi
Doç. Dr. Hakkı Aktaş2. HUP Kongresi Bilim Kurulu Başkanı

1976 yılında Kırıkkale’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kırıkkale’de tamamladı. 1994 yılında
Kuleli Askeri Lisesi’nden, 1998 yılında Hava Harp Okulu, Havacılık Mühendisliği Bölümü’nden
mezun oldu. 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak Mühendisliği yüksek lisans programını,
2004 yılında Marmara Üniversitesi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Gelişimi Bilim Dalı’nda yüksek
lisans programlarını tamamlamış, 2011 yılında ise İstanbul Üniversitesi’nde, Örgütsel Davranış
Bilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamlamıştır. 2002-2012 yılları arasında Hava Harp Okulu’nda
Öğretim Elemanı olarak görev yapmıştır. 2013-2015 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi,
Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Yrd. Doç. Dr. olarak atanmış, lisans ve lisansüstü düzeyde dersler
vermiş, Dekan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.
2015 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Örgütsel Davranış Ana Bilim Dalı
öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
2016 yılında “Yönetim ve Strateji” alanında Doçent unvanı alan Dr. AKTAŞ’ın,
ulusal ve uluslararası konferans bildirileri, dergi makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır.
Journal of Organizational Behvior Review Dergisi'nin editörlüğünü yürütmektedir.
İstanbul Üniversitesi, "İşletme Fakültesi" ve "Havacılık Psikolojisi Araştırmaları Enstitüsü"
Yönetim Kurulu üyesidir.

Prof. Dr. Hakkı Aktaş HUP Kongresi
Doç. Dr. Hakkı Aktaş2. HUP Kongresi Bilim Kurulu Başkanı

1976 yılında Kırıkkale’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kırıkkale’de tamamladı. 1994 yılında
Kuleli Askeri Lisesi’nden, 1998 yılında Hava Harp Okulu, Havacılık Mühendisliği Bölümü’nden
mezun oldu. 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak Mühendisliği yüksek lisans programını,
2004 yılında Marmara Üniversitesi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Gelişimi Bilim Dalı’nda yüksek
lisans programlarını tamamlamış, 2011 yılında ise İstanbul Üniversitesi’nde, Örgütsel Davranış
Bilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamlamıştır. 2002-2012 yılları arasında Hava Harp Okulu’nda
Öğretim Elemanı olarak görev yapmıştır. 2013-2015 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi,
Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Yrd. Doç. Dr. olarak atanmış, lisans ve lisansüstü düzeyde dersler
vermiş, Dekan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.
2015 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Örgütsel Davranış Ana Bilim Dalı
öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
2016 yılında “Yönetim ve Strateji” alanında Doçent unvanı alan Dr. AKTAŞ’ın,
ulusal ve uluslararası konferans bildirileri, dergi makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır.
Journal of Organizational Behvior Review Dergisi'nin editörlüğünü yürütmektedir.
İstanbul Üniversitesi, "İşletme Fakültesi" ve "Havacılık Psikolojisi Araştırmaları Enstitüsü"
Yönetim Kurulu üyesidir.

closepopup

Davet Mektubu

Prof. Dr. Muzaffer ÇetingüçHavacılık Tıbbı Derneği Başkanı

Değerli Havacılık, Uzay ve Psikoloji Sevdalıları,

Geçen sene ‘Başlangıç’ temasıyla ilki yapılan Havacılık, Uzay ve Psikoloji Kongresini bu yıl 5-6 Aralık günlerinde, çevrimiçi gerçekleştireceğiz. Bu yılın teması ‘Ekip Kaynakları Yönetimi (CRM)’ olacak; ama havacılık ve uzay psikolojisini ilgilendiren başka konularda da panel ve konferanslar, sözel bildiriler sunulacaktır. Uçak kazaları sonrasında psikolojik ilk yardım ve destek konusuna da özel bir yer vereceğiz.

1919 yılında İngiliz Hava Kuvvetlerinden Dr. Oliver Gotch “Havacılıkta uçuş psikolojisinden daha önemli bir çalışma alanı yoktur” demişti. Bu tespit, 100 yıl sonra bugün halen geçerlidir. Kazaların kök nedenleri arasında yer alan insan unsurunu en aza indirmede alanında yenilikçi olan bu kongreye katılımınızı ve katkılarınızı bekliyoruz.

Kongrede buluşmak dileğiyle, saygılar sunuyoruz.

HUP Nedir?

Havacılık ve Uzay Psikolojisi üzerine yapılan Türkiye’nin ilk kongresidir. Birçok gelişmiş ülkede özellikle Havacılık Psikolojisi (Aviation Psychology) üzerine araştırmalar yapılmakta, dersler verilmektedir. Ülkemizde bu konu hakkında saha ve bilimsel çalışmaların nispeten kısıtlı olması Havacılık, Uzay ve Psikoloji Kongresi (HUP Kongresi)’nin hikayesini başlatmıştır.

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Zümra Atalay
Prof. Dr. Muzaffer Çetingüç
Prof. Dr. Kamuran Elbeyoglu
Prof. Dr. Barış Korkmaz
Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur
Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu
Prof. Dr. Ömer Faruk Şimşek
Prof. Dr. Öget Öktem Tanör
Prof. Dr. Hasan Fehmi Töre
Prof. Dr. Ayşe Meral Uzun
Prof. Dr. Pınar Ünsal
Doç. Dr. Hakkı Aktaş
Doç. Dr. Aydan Aydın
Doç. Dr. Hanife Özlem Sertel Berk
Doç. Dr. Gökçe Bulgan
Doç. Dr. Itır Tarı Cömert
Doç. Dr. Ümit Deniz Göker
Doç. Dr. Şerife Sema Karakelle
Doç. Dr. Güven Ordun
Doç. Dr. Vahap Önen
Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar
Doç. Dr. Bülent Şen
Doç. Dr. Tilbe Göksun Yörük
Uzm. Dr. Nazım Ata
Uzm. Dr. Fırat Çelik
Dr. Öğr. Üyesi Gönül Akın
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Aslan
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Mesut Bükeç
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Ertufan
Dr. Öğr. Üyesi İpay Ferhat
Dr. Öğr. Üyesi Erk İnger
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ünübol
Dr. Öğr. Üyesi Osman Sirkeci
Dr. Öğr. Üyesi Ercüment Yerlikaya
Kpt. Dr. Melih Mahmut Başdemir
Kpt. Dr. Murat Terzioğlu
Dr. Duygu Kandemirci Bayız
Dr. Pınar Atakan Birler
Dr. Elif Özsoy
Dr. Alp Sirman
Dr. Bülent Tansel
Dr. Tevfik Uyar
Dr. Tolga Yıldız
Uzm. Psk. Gizem Serin

HUP Bilimsel Program ve Konuşmacılar